Schoolstraat 27, Wassenaar • T 070 5 123 123

Mijn erfenis naar mijn ex-partner? Nooit! Of toch?
 


 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Bij een derde van de huwelijken volgt: gescheiden. Helaas. Zijn er kinderen in het spel, dan is dat extra vervelend. In het belang van die kinderen wikkelen jullie natuurlijk alles netjes af om vervolgens ieder je eigen weg te gaan. Maar wist je dat in bepaalde situaties je ex-partner nog recht heeft op een deel van jouw erfenis?

Een voorbeeld

Laat me dit toelichten aan de hand van een voorbeeld. Een gescheiden moeder is op vakantie met haar twee jonge kinderen. Het gezin raakt betrokken bij een ongeval en de moeder komt te overlijden. Op grond van de wet zijn haar kinderen haar erfgenamen. Nu waren de kinderen ook betrokken bij het ongeluk. Niet ondenkbaar, want hoe jonger de kinderen, hoe groter de kans dat ze samen met vader of moeder op pad zijn. Stel nu dat een van de kinderen kort na moeder ook komt te overlijden. De erfgenamen van het overleden kind zijn, op grond van de wet, de overige broers en zusters, maar ook de vader. Op die manier kan dat wat het kind van de moeder heeft geërfd toch bij de vader, de ex-partner van de moeder, terechtkomen, of bij halfbroers of halfzusters.

Vaak vergeten

Dat is waarschijnlijk niet wat je voor ogen hebt met je erfenis. Toch denken maar weinig mensen hierbij na. Vaak wordt er wel aan gedacht de ex-partner uit een bestaand testament te laten verwijderen. Maar de meeste mensen vergeten dat via de gezamenlijke kinderen de ex-partner ook nog iets kan erven.

Uitzonderingen

Gelukkig is dit niet in alle gevallen zo. Stel: het kind is wat ouder en heeft inmiddels zelf kinderen. Als moeder dan overlijdt, erft nog steeds haar kind. Maar als haar kind dan ook overlijdt, erven de kleinkinderen. Als er geen kleinkinderen zijn, maar het kind is getrouwd of geregistreerd als partner – niet te verwarren met een samenlevingscontract – dan is op grond van de wet de echtgenoot de erfgenaam. Ook daar hebben de meeste mensen vrede mee. Maar er zijn maar weinig mensen die willen dat hun ex-partner ervandoor gaat met een deel van hun erfenis.

Nog even in het kort

Als een ouder overlijdt, erft een kind van de ouder. Als het kind vervolgens overlijdt, kan het bedrag dat nog resteert uit die nalatenschap naar de ex-partner vererven. Ik vind het belangrijk dat mensen hierover nadenken. Zeker als de kinderen nog jong zijn en vaak samen met vader of moeder op stap zijn is de kans op een dergelijke situatie reëel.

Bepaal zelf

Je kunt in het testament een bepaling opnemen waarin wordt vastgelegd dat als een van de kinderen na de vader of moeder overlijdt, het overgebleven deel niet wordt geërfd door de andere ouder maar door degene die jij aanwijst. Zo bepaal je zelf wat er met je geld gebeurt, ook na je overlijden.

 

Meer weten? Wil je meer weten over indirect erven of heb je andere vragen over de erfenis? Neem gerust contact met ons op.