Schoolstraat 27, Wassenaar • T 070 5 123 123

Kan ik een woning kopen of een testament opstellen in tijden van Corona?

 

Sommige dingen zijn lastig geworden nu we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Het is duidelijk dat een bezoek aan de kapper moet worden uitgesteld, maar we merken dat veel mensen denken dat ze nu ook geen zaken bij de notaris meer kunnen regelen. Gelukkig is dat niet waar. Alle akten en adviezen, waaronder hypotheekakten tekenen of testamenten opstellen of wijzigen kan allemaal nog steeds. Er is alleen iets meer creativiteit voor nodig.

Hoe teken je voor de overdracht van een woning in tijden van Corona?

De overdracht van huizen gaat in deze coronatijd anders dan voorheen. Desgewenst nemen wij de akte telefonisch met de verkopers door. De verkoper tekent de akte vervolgens met een volmacht. De koper moet echter wel ‘live’ voor de koop tekenen als de woning (mede) wordt gefinancierd door een hypothecaire geldlening. Normaal gesproken is dit een feestelijk moment met de makelaar, ouders, kinderen of vrienden erbij. Dat is nu helaas niet mogelijk. Alleen de kopers en de notaris zijn bij het passeren van de akte aanwezig. In die kleine groep worden vervolgens gewoon alle relevante stukken doorgenomen en besproken met de notaris. Op ons kantoor is meer dan voldoende afstand van elkaar te houden. Als de kopers voor de aankoop van de woning geen hypotheek nodig hebben, kan ook de koper de akte tekenen met een volmacht.

Testament zonder beïnvloeding

Voor het opstellen van testamenten geldt iets vergelijkbaars. Een voorwaarde bij testamenten is dat de notaris zeker moet weten dat degene die het testament opstelt, op dat moment niet wordt beïnvloed door anderen. Iemand moet in alle rust zijn wensen en vragen met de notaris kunnen bespreken.

Dat is nu niet anders, ook al denken velen dat. Dat betekent dat testamenten niet thuis kunnen worden getekend. Testamenten moeten gewoon nog op het notariskantoor wordt getekend. Gelukkig hebben wij ruimtes op ons kantoor waarin er meer dan voldoende afstand gehouden kan worden tussen de ondertekenaar en de notaris. Alleen in bijzondere situaties en noodgevallen, zo heeft de Wetgever onlangs bepaald, zou een testament "op afstand" getekend kunnen worden. Of er sprake is van een noodsituatie, is ter beoordeling van de notaris.

Videobellen

Wilt u uw testament nu opstellen, wijzigen of aanvullen? Dan zal de notaris doorgaans eerst een telefoongesprek met u voeren, of videobellen. De notaris kan dan al een goede inschatting maken van uw wensen en van uw wilsbekwaamheid. Hij of zij bespreekt dan met u de vervolgstappen. Het uiteindelijke tekenen van het testament gebeurt dan zoals hierboven aangegeven.

Aarzel niet uw vragen te stellen

Wilt u een testament opstellen of uw testament wijzigen of twijfelt u of u in uw testament de juiste keuzes heeft gemaakt? Aarzel niet en neem contact op met uw notaris. Die kan u adviseren of wijzigen echt nodig is. Ook kan hij mogelijke zorgen voor u wegnemen. Is wijzigen van uw testament echt nodig, dan bespreekt hij met u op welke manier dit het beste geregeld kan worden.