Schoolstraat 27, Wassenaar • T 070 5 123 123

Als ondernemer na 2018 getrouwd? Niet alles is automatisch geregeld!
 


 

Sinds 1 januari 2018 trouwen mensen in beginsel niet meer in gemeenschap van goederen, wat in gedachten vaak wordt vertaald naar ‘onder huwelijkse voorwaarden’. De term ‘huwelijkse voorwaarden’ geeft veel ondernemers het idee dat de verdeling van het vermogen uit hun onderneming automatisch goed geregeld is. Dit is echter niet het geval. Ook onder deze wet is het van belang dat je nadenkt over huwelijkse voorwaarden om zakelijk en privé gescheiden te houden.

Verdeling van het vermogen

Tot eind 2017 kon je bij een huwelijk kiezen tussen trouwen in gemeenschap van goederen of trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Als er geen keuze gemaakt werd, dan trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekende dat na het huwelijk alles van de echtgenoten samen was.
 

Sinds 1 januari 2018 is het vermogen binnen het huwelijk niet langer meer van de echtgenoten samen. In beginsel trouwen mensen nu in beperkte gemeenschap van goederen in plaats van in algehele gemeenschap van goederen.
 

De nieuwe huwelijkse voorwaarden gaan uit van drie soorten vermogens. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
 

  • Vermogen dat de partners voor het huwelijk al hadden. Dit vermogen blijft privé,
  • Vermogen van schenkingen en erfenissen. Ook dit vermogen blijft privé.
  • Vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd. Dit maakt onderdeel uit van het gemeenschappelijk vermogen.

Vermogen van je onderneming

Bestond je eigen onderneming al voor het huwelijk? Dan blijft deze ook privé. Wel moet je kunnen aantonen dat bepaalde zakelijke bezittingen eigendom van je bedrijf zijn én niet uit gemeenschappelijk vermogen zijn betaald. Hiervoor is een goede administratie belangrijk.

Heb je deze verdeling niet goed geregeld, dan kan dat problemen geven in het geval van een scheiding, een faillissement, schulden van de onderneming of in het geval je komt te overlijden.

Redelijke vergoeding

Heb je een onderneming en ga je trouwen? Je onderneming blijft privé, maar je moet volgens de wet een redelijke vergoeding betalen aan de gemeenschap. Helaas beschrijft de wet niet wat onder een redelijke vergoeding wordt verstaan. Wil je meer duidelijkheid over de verdeling van het vermogen in je onderneming? Dan is het verstandig om aanvullende huwelijkse voorwaarden af te sluiten.

Ga je binnenkort trouwen of ben je na 1 januari 2018 getrouwd en twijfel je of je de zaken voor je onderneming goed hebt geregeld? Bel ons op 070 5 123 123 Van Wijk Notarissen geeft graag antwoord op al je vragen!